Smart Rollforming Get into shape with Formia! Smart Sorting For Postal Functionality! Yhteystiedot

Formia on kehittänyt älykästä postinkäsittelyä Itellan kanssa jo vuosikymmeniä

Toiminnallista ja ergonomista lajittelukalustoa

Kokkotulilla viestittämisestä, puisista sanakapuloista ja 1600-luvun Suomessa aloitetusta talonpoikien vastaamasta postitalojärjestelmästä on jäljellä vain muisto nykyisessä postiympäristössä. Postinkäsittelymenetelmien, järjestelmien sekä laitteistojen kehitys on ollut järjestelmällistä. Digitaalisuuden lisääntyminen on tuonut alalle haasteita ja luotettavuus, tehokkuus, kustannussäästöt sekä kestävä toiminta asettavat tämän päivän toimintakriteerit postisektorilla, ergonomiaa unohtamatta.

Lajitteluhyllyjä on ollut postin käytössä aina siitä lähtien, kun postimäärät eivät enää mahtuneet pöydille. Formia on toiminut Itella Oyj:n, entisen Suomen Postin kumppanina kehittämässä ja valmistamassa parhaita lajitteluhyllyjä aina 1970-luvun alusta lähtien, jolloin ensimmäisten metallisten jakajanhyllyjen valmistus aloitettiin. Hyllyjä on jatkuvasti kehitetty tehokkaampien lajittelun esityömenetelmien vaatimusten mukaisiksi. 1990-luvun loppupuolelta saakka käytössä olleen ns. ”aakkoskaluston” kehitysversion ansiosta lattiapinta-alan tarve on postikeskuksissa vähentynyt kolmasosaan aikaisemmasta. Ergonomiaan ja työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina ja mm. hyllykokoja on pienennetty kiertojen ja sivuliikkeiden vähentämiseksi, hyllykulmia optimoitu ja toteutettu helposti käytettäviä hydraulisia säätöjä. Formian hyllyratkaisut ovat perinteisesti perustuneet vaakalajitteluun, joka vähentää erityisesti ranteeseen kohdistuvaa rasitusta. Merkittäviä kustannussäästöjä onkin saavutettu lajittelijoiden sairaslomien puolittumisella, kun tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat vähentyneet. Seuraavana haasteena kustannussäästöjen tavoittelussa tulee olemaan osoitteenmuutosten joustava ja kustannustehokas hallinta lajitteluhyllyissä.

Tehokkuutta ja toiminnallisuutta tiiviillä yhteistyöllä

Automaattisten toimintojen lisäys on itsestään selvää tämän päivän postisektorilla. Formia oli merkittävänä osatoimittajana mukana Itellan viimeisimmässä postinlajittelun suurinvestoinnissa, jolla tehostetiin maksikirjeiden, lehtinippujen sekä pakettien lajittelua uuden lajitteluautomaation avulla neljässä postikeskuksessa Suomessa. Formian automaattiset ja manuaaliset lajittelukourut lisälaitteineen ja rakenteineen olivat osa Siemensin laajempaa postinlajittelujärjestelmien toimituskokonaisuutta. 

”Formian pitkäaikaisen projekti- ja valmistusosaamisen ansiosta toimituksessa päästiin nopeasti alkuun, ja tiukassa toimitusaikataulussa pysyttiin modernin 3D suunnittelun ja tehokkaan LEAN ohutlevytuotannon avulla. Tiiviissä yhteistyössä Siemens:in kanssa suunnitellut ja huolellisesti ennakkotestatut rakenteet on todettu toimiviksi ja niillä on saavutettu selkeää postinkäsittelyn nopeutumista sekä laadun ja työergonomian parantumista alkuperäisen tavoitteen mukaisesti”, kertoo Siemens Osakeyhtiön projektipäällikkö Jari Jokitöyrä.

Formia on toimittanut lajittelukouruja Itellalle aikaisemminkin ja näihin toimituksiin kehitettiin erityinen kuljetusratkaisu suurelle toimituserälle, joka mahdollisti monimutkaisten rakenteiden kustannustehokkaan kuljetuksen etäisempiinkin toimituskohteisiin.

Kestävää ja ympäristöystävällistä

Formia on erikoistunut metallipohjaisiin ratkaisuihin, jotka ovat pitkäikäisiä, kulutusta kestäviä ja ympäristöystävällisiä. Metalli raaka-aineena on maailman kierrätetyin materiaali ja Formian tuotteet ja laitteet jauhemaalataan ilman prosessissa syntyviä ongelmajätteitä tai ilmastolle haitallisia VOC-liuotinpäästöjä. Kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeitä toiminnassa.

”Postinlajittelujärjestelmät ovat yksi Formian strategisista avainalueista ja tavoitteenamme on kehittää toimintaamme postisektorilla laajojen ja älykkäiden kokonaisuuksien toimittamiseksi. Pitkäaikainen kokemuksemme vaativien intralogististen ratkaisujen toteuttamisesta eri teollisuuden aloille yhdistettynä postiprosessien ymmärrykseen luo vahvan pohjan toiminnallemme”, kertoo Mika Illi, Vice President, Formia Intralogistics Solutions.